رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

خدمات ما

تنظیم معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق م م

تهیه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین مالیاتی و همچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

انجام کلیه امور مالی و مالیاتی

تعریف کدینگ حسابها ، حسابداری مالی ، حسابداری فروش ، خزانه داری ، دارائیهای ثابت و استهلاک ، اصلاح حساب و بستن حسابهای موقت و دائم ، سود و  زیان

تنظیم لیست بیمه و مالیات حقوق

تهیه و تنظیم لیست بیمه ، لیست مالیات حقوق و مالیات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

مدیریت حقوق و دستمزد

تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل

ارائه انواع گزارشات مالی (ترازنامه ، سود و زیان و …)

تهیه صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان ، گردش وجوه نقد و …)