رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

درباره ما

تاریخچه گروه حسابگران پارس

گروه حسابگران پارس در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نموده است .

موضوع فعالیت : ارائه خدمات در زمینه امور مـالی، حسابداری، انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارشهای مالی، اصلاح حساب، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، ارائه مشاوره مالی و مالیاتی ، تنظیم معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق م م، تنظیم لیست حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست بیمه و مالیات حقوق و مالیات ماده ۸۶ ق م م ،